B-kat. sõiduauto

Снимок

Sõiduauto, täismassiga kuni 3500 kg ja millel peale juhikoha pole rohkem kui 8 istekohta. Sama auto koos kerghaagisega.

B-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana.

Meie koolis on õppesõidukiks sõiduautod – Honda, Opel, Skoda ja Toyota.

Kursuse pikkuseks on vähemalt 6 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend B-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Kooli õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 30 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 30 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Pimeda aja koolituse.
  • Algastme libedasõidu harjutuse sooritamine

Lisaks peab B-kategooriat taotlev juht läbima:

  • Esmaabi koolitus kestvusega 16 tundi (kui pole eelnevalt läbitud).

Õppejõud: Erkki Karja, Urmas Tomingas,Vladimir Ennukson

Õppekava on kinnitatud 1.02.2020

Kursuse programm Autokool

Kursuse programm Koolitus

Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus ja teadmiste kontroll ning õppevahendite ja -kava nõuded


Auto ohutuse kontrolli käigus esitab eksamineerija eksamineeritavale järgmised küsimused:

1. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki suunatulede töökorras olekut?

2. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki ohutulede töökorras olekut?

3. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki ohutulede töökorras olekut?

4. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite sõiduki piduritulede töökorras olekut?

5. Palun avage autokapott? Sellisel juhul on teine küsimus mootoriruumis olevate igapäevaste agregaatide kohta.

6. Palun näidake, kus asub auto klaasipesuri anum/mahuti?

7. Palun näidake, kuidas ja kuhu tuleb lisada vajaduse korral klaasipesuri vedelikku?

8. Palun kirjeldage, kuidas saab kontrollida õlitaset?

9. Palun näidake kuidas Te avate kütusepaagi luugi?

10. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite rehvide korrasolekut?

11. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite seisupiduri töökorras olekut?

12. Palun näidake, kuidas Te kasutaksite vajadusel (nt vihmase ilma korral) klaasipühkijaid?

13.Palun näidake, kuidas Te saaksite vajadusel klaasi pesta?

14. Palun näidake, kuidas Te reguleerite salongi temperatuuri?

15. Palun näidake, kuidas toimite, kui autoaknad on jääs või udused?

16. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel tagumisi udutulesid sisse lülitada?

17.Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel kaugtulesid lülitada?

18. Palun näidake, kuidas veenduda auto helisignaalseadme töökorras olekus?

19. Palun näidake, kuidas sisse lülitada tagumise akna soojendus?

20. Palun näidake, kuidas sisse lülitada peeglisoojendus?

21. Palun kirjeldage, kui palju on hetkel kütust paagis?

22. Palun näidake, kuidas juht kontrollib kaasreisijate valmisolekut sõidukiga liikumiseks?

23. Palun näidake, kuidas peab reguleerima peatugesid?

24. Palun näidake, kuidas peab turvavöö olema õigesti kasutusel?

Kasulikud lehed:

Videomaterjalid

Videokursused autokoolide õpilastele

Autod

Sõiduks ettevalmistumine

Ristmikul

Liikluskatsed

Liiklusreeglitega seotud harjutused

image
TÖÖTA JA ÕPI!

Alates 1. maist 2017 pakub töötukassa teenuseid, mille eesmärk on töötuse ennetamine. Töötust ennetavad teenused on mõeldud inimestele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

image
KEELEKURSUSED

Pakume keelekursusi lastele, täiskasvanutele ja ettevõtetele. Aeg, tundide arv ja hind kokkuleppel. Koolitust on võimalik alustada igal keeleoskuse etapil, sõltuvalt eelnevast keeletasemest. Pakume nii individuaalõpet, kui koolitusi väike- ja suuremates gruppides. Pöörduge vastava keele õppimise sooviga meie poole ja püüame leida teile vajaliku lahenduse.

image
JUHILOAD

Ida-Virumaa Autokool pakub alljärgnevate kategooriate juhikursuseid: АМ, В, С