Soome keele kursused
Koolituse nimetus: Soome keele Individuaalne kursus


Grupp 1: Toimumiskoht: Narva mnt.40, Jõhvi


Maksumus:2376.00 euro
(22 EUR / 1 ak.t + KM)


Period: 7.11.2019 — 28.02.2020


Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 100/90

AINEKAVA


1. MINA JA TEISED
2. PEREKOND JA KODU
3. SÕBRAD
4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
5. HARRASTUSED JA KULTUURÕppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid..
Õppetöö toimub vene ja soome keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.Väljund: tunnistus

Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidestIda-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 56 624 640
tel 555 00692
E-post: ivkoolius@gmail.com