Uudised

EESMÄRK

Ida-Virumaa Koolituse MTÜ eesmärk on leida soovitud keele õppimiseks parim lahendus igale õpilasele. Haridustöö toimub mitmel erineval kujul, millest igaüks peab tingimata endale sobiva vormi leidma. Need marsruudid on intensiivne õppetunde üksikute koolitus, kus kõik õpetaja tähelepanu on suunatud ainult teile, keeleõpe kujul eratunde kaks inimest (hea võimalus tulla koos sõbra või äripartneri!), Mini-rühm, ja vormis traditsioonilise grupiklassid. Me täidame teie soove ja teeme oma osa, et tagada kvaliteetne haridusalane töö, samuti sõbralik ja motiveeriv õpikeskkond.

KOOLITUS

Igal Koolaitus MTÜl on Ida-Virumaal erinev teadmiste tase. Me määrame kindlaks taseme ja koostab selle alusel koostatud individuaalse õppekava, analüüsib vajadusi ning koostab õpilasega ülesanded ja soovitud tulemuse. Õppematerjalide ja õppetöö struktuuri valimisel püüame arvestada õpilase soovide, omaduste ja võimalustega. Õpetaja ja üliõpilase vähendamine võtab arvesse soo, vanuse, isiklikke omadusi ja muid omadusi. Paljude õpilastega on kaks õpetajat, kes õpetavad erinevaid oskusi ja täiendavad üksteist metoodiliselt ja kommunikatsiooni stiilis. Ka minigruppide kokkupanekul püüame arvestada üliõpilaste huve ja olulisi valdkondi.

KASU

Eesti kursuste õpilastel on õigus saada maksuosakonnalt 20% hüvitist. tasulistest õppemaksudest.

KOOLITUSRESSURSSID:
ÕPPEASUTUSE EHISe ID: 7244
EESTI KEELE
MINISTRI KÄSKKIRJA NUMBER: 1.1-3/16/131
EHISe ID: 191592 — A 2
EHISe ID: 191594 — B 1
EHISe ID: 191596 — B 2e
Haridus ja Teadusministeerium ministri käskkiri nr 612
B ja C — kategooriate mootorsõdukijuhtide koolitamiseks.

image
TÖÖTA JA ÕPI!

Alates 1. maist 2017 hakkas töötukassa pakkuma teenuseid, mille eesmärk oli tööpuuduse vältimine. Töötushüvitiste teenust pakutakse töötajatele, kes vajavad toetust vahetuse või töökoha säilitamise ajal, kuna neil puudub või on vananenud vajalikud oskused; ka tööandjatele, et toetada neid tööjõu leidmisel vajalike oskustega, samuti ümberkorralduste ettevalmistamisel ja elluviimisel.

image
KEELE KURSUSED

Pakume keelekursusi üliõpilastele, täiskasvanutele ja ettevõtetele. Aeg, tundide arv ja hind kokkuleppel. Siin saate õppida inglise, saksa, vene, soome, prantsuse ja eesti keelt. Koolitus algab igal etapil, sõltuvalt koolituse tasemest. Pakume individuaalset koolitust gruppides ja minigruppides.

image
MOOTORSÕIDUKIJUHI KOOLITUS

IDA-VIRUMAA AUTOKOOL Kutsub kursustele juhtide kategooriaid: АМ В С